Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Hva med bilkjøring?

Å kjøre er bare et problem når symptomer eller andre begrensninger gjør det farefullt eller uakseptabelt vanskelig. Svimmelhet, dobbeltsyn og forbigående synstap setter deg ut av stand til å kjøre trygt så lenge det pågår. Problemer med svekket kraft i beina og dårlig koordinasjon vil begrense evnen til hurtig og presis bruk av bremse- og gasspedal, og vil dermed gjøre kjøringen usikker. Det vil være mulig å gjenoppta kjøringen når symptomene bedrer seg, men det er fornuftig å lytte til legens/nevrologens råd når disse spørsmålene skal tas opp. Det finnes kjøreskole-sentra, ofte lokalisert i rehabiliteringsenheter, som kan ta seg av vurderingene i saker som gjelder kjøreevne. Når et symptom eller klinisk tegn blir stående lenge eller eventuelt blir varig og dermed gjør kjøringen utrygg, er det mulig å tilpasse kjøretøyet til den funksjonssvikt som måtte foreligge. Den vanligste tilpasning er å endre kontrollfunksjonene i bilen slik at de kan betjenes med hendene (servostyring, automatgir, gass- og bremsepedal på rattstammen).

Selv om en person gjerne vil fortsette å kjøre fordi vedkommende fortsatt føler seg som en trygg sjåfør, må vi vektlegge andre trafikanter som kan være i faresonen, som f.eks. passasjerer, barn i trafikken og medtrafikanter generelt.

Forrige side Neste side