Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Bør jeg flytte?

Noen mennesker leser at forekomsten av MS varierer i ulike deler av verden, at MS er mer vanlig i tempererte strøk og sjelden i svært varme klimasoner som f.eks. nær ekvator. De spør om det ville være nyttig hvis de flyttet til et varmere klima. Svaret er nei. Faktisk vil de kunne erfare at varmen er et problem fordi den har en tendens til å gjøre at mennesker med MS føler seg verre. Vi tror også at det geografiske mønsteret sannsynligvis har andre forklaringer. En mulighet er at distribusjonen i verden tilsvarer distribusjonen av mennesker som har et karakteristisk arvemateriale som kan disponere for MS.

Forrige side Neste side