Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Vil jeg bli annerledes?

Det er naturlig å undre seg på hvordan MS-sykdommen vil forandre deg. Unge mennesker ser på seg selv som sunne og friske, og ser ikke seg selv med en alvorlig sykdom. Når du diagnostiseres med en medisinsk tilstand, kan det være naturlig å tenke på deg selv på en annen måte. Kanskje må du justere ditt eget selvbilde. Du er fortsatt deg selv, men et annet element har også kommet inn i livet ditt. Mange ting endrer seg mens du går gjennom livet, noe er bra, noe ikke fullt så bra. Det er nødvendig å anlegge en positiv tilnærming til utfordringene samt bestemme deg for å gå framover.

Forrige side Neste side