Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Hvem kan svare på spørsmålene mine?

Det er viktig at dine bekymringer tas på alvor og at dine spørsmål blir besvart. Av og til er folk redd for å stille for mange spørsmål eller frykter at spørsmålene ikke er klart formulert. Lag ei liste med de spørsmålene du ønsker svar på. Deretter kan du ringe til den aktuelle pasientorganisasjonen eller du kan ta med deg listen med spørsmål til neste legekonsultasjon. Du vil antakelig finne ut at det er spørsmål som pasienter flest stiller, og som ikke er nye for den som skal svare. Hvis det ikke finnes noe klart svar, er det også viktig å vite. Enhver ny informasjonsbit vil komme i tillegg til den totale forståelse av MS som du allerede har skaffet deg.

Forrige side Neste side