Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Hva kan jeg lære av andre mennesker med MS?

Mennesker med MS finner raskt ut at det er en relativt vanlig nevrologisk sykdom, og at det er andre i samfunnet omkring som har samme sykdom. Det er ofte nyttig å snakke med andre som deler utfordringene og problemene med mestring av MS-sykdommen, men visse forsiktighetsregler er det godt å være klar over. Du kan ikke sammenlikne deg med andre når det gjelder sykdomstype, sykdomsforløp eller symptomer. Multippel sklerose er en individuell sykdom, og du vil sannsynligvis finne ut at din MS er ulik den et annet menneske i nærheten har. Det kan være forvirrende at sykdommen viser så mange individuelle sykdomsmønstre, men egentlig er det relativt vanlig for andre sykdommer også. Symptomvariasjonen ved MS er stor slik at den tilsynelatende individuelle variasjon også vil være stor.

Selvhjelp, likemannshjelp eller støttegrupper er en måte personer med MS kan være til nytte for hverandre. Gruppene kan være organisert på ulike måter, men er oftest små grupper som møtes hjemme hos hverandre eller i andre egnede lokaler for å snakke om og bedre forstå MS. Hensikten er alltid å bruke en positiv tilnærming og ta kontroll over alt du kan håndtere, slik at du kan hjelpe deg selv og andre. Pasientorganisasjonene sitter med informasjon om støttegrupper, om det finnes ledige plasser i allerede eksisterende grupper eller om en ny gruppe må opprettes.

Forrige side Neste side