Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Hva med mine aktiviteter?

Mennesker med MS kan føre normale og aktive liv innenfor rammene som symptomene setter. Dette betyr at vi anbefaler og oppmuntrer til aktivitet mer enn hvile, og oppfordrer til å være aktiv og engasjert framfor å trekke seg tilbake og legge ned aktivitet. Vi ønsker at folk skal forbli produktive og i arbeid. Det er forståelig at symptomer og problemer kan gjøre det vanskeligere for deg, at det å gjøre ulike ting kan ta mer tid og energi, men det er fortsatt bedre å gjøre det enn ikke å gjøre det.

Mennesker med MS er gladere og i bedre fase når de lever normalt og utfører lystbetonte aktiviteter. Det er ingen absolutte grenser - hvis du vil klatre i fjellet og ikke har symptomer eller problemer som begrenser deg, så sett i gang! Dessverre er det imidlertid slik at MS kan gi symptomer som til en viss grad vil begrense aktiviteten. Det krever tilpasning og justering slik at du kan fortsette å gjøre så mye som mulig ved å ta den tiden du trenger og den metode som er nødvendig for å få det til. Hvis du arbeider med å løse dine problemer, mestrer dine begrensninger og beholder en positiv holdning, vil du ikke bare kunne gjøre mange av de tingene i livet du har lyst til, men du kan også utføre mye mer enn andre uten MS, siden de ofte ikke bruker sine positive ferdigheter og evner til å få det meste ut av livet.

Forrige side Neste side