Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Hva med trening?

Enkelt sagt er trening et gode for alle. Når MS diagnosen stilles bør du sørge for å komme i den beste form du kan, såvel fysisk som psykisk, for på denne måten å kunne mestre enhver utfordring som måtte komme med sykdommen. Vi har alle nytte av regelmessig trening, og dette er spesielt viktig for en person med MS. Hvis MS-relatert utmattelse (fatigue) er et problem, bør du legge treningstidene på tidspunkter der utmattelsen er mindre framtredende, eller du kan legge inn passende pauser i treningsprogrammet med avvekslende trening og hvile. Alternativt kan du legge opp et program - gjerne i samarbeid med fysioterapeut - som legger vekt på andre treningsprinsipper og mønstre slik at du likevel blir i stand til å gjennomføre treningsprogrammet.

Generelt sett vil den beste trening være den som er lystbetont og som du trives med, slik at du blir i stand til å gjennomføre treningen over lengre perioder. Trening burde være en vane for oss alle gjennom hele livet, og dette gjelder også mennesker med MS, selv om treningsprogrammet må modifiseres fra tid til annen. Bestem deg for hva du liker å gjøre og opplever som lystbetont. Prøv også å engasjere andre i trening. Treningsprogrammer i fellesskap med andre kan motivere deg for regelmessig deltakelse, og kan også ha et trivelig sosialt aspekt ved seg.

Forrige side Neste side