Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Kan det bli for mye av det gode?

Det kan synes logisk å bekymre seg for muligheten om at for stor aktivitet skulle kunne gi forverringsepisoder i MS-sykdommen eller forverre sykdommen som sådan, og dermed at mennesker med MS burde hvile og unngå belastning og arbeid. Dette er imidlertid ikke noe godt råd. Det finnes ingen holdepunkter for at det å gjøre mange ting, trene, eller til og med utføre overdreven aktivitet eller fysisk trening har noen negativ effekt på MS-sykdommen. Riktignok kan stor aktivitet uten innlagte pauser gjøre deg energiløs og utmattet en dag eller to, men det finnes ikke vitenskapelig holdepunkter for å si at MS-sykdommen forverres. Noen pasienter "står på" gjennom utmattelsen, noe som kan gjøre dem trøtte og utmattede den påfølgende dag, men forøvrig er uten skadelig virkning.

Det kan være fristende å skylde på overaktivitet når et nytt MS-attakk utvikler seg eller et nytt symptom viser seg, særlig når det skjer en dag eller få dager seinere. Imidlertid vil en nøyaktig opptelling av strevsomme episoder og stressende begivenheter sammenholdt med opptreden av MS-attakk vise at sammenhengen som regel er tidsmessig tilfeldig. Så ikke vær bekymret for aktivitet; vær fornuftig, hold deg aktiv og gjør det du har lyst til.

Forrige side Neste side