Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Hvor mye bør jeg hvile?

Fordi MS-relatert utmattelse (fatigue) er et stort problem hos mange mennesker med MS, er det viktig å tilstrebe en fornuftig balanse mellom å opprettholde dine normale aktiviteter og ta korte hvilepauser innimellom. De fleste finner vanligvis en balanse mellom aktivitet og hvile, og er på denne måten i stand til å opprettholde sin aktivitet, sitt arbeid og eventuelle andre gjøremål. Det er viktig å erkjenne at utmattelsen ved MS ikke er den "normale" trøtthet som kommer i etterkant av for lite søvn eller en lang, hard arbeidsdag. Utmattelsen ved MS er ofte en unormal følelse. Den er ikke knyttet til søvnmengde eller aktivitet, og oppleves annerledes. Den kan opptre i bølger og kan tidvis oppleves som overveldende. Justering av aktivitetsnivået bedrer ofte opplevelsen av utmattelse. Enkelte medikamenter kan påvirke utmattelsen, men effekten er ikke spesielt framtredende.

Ikke hvil for mye. Ved MS er variert, lystbetont aktivitet langt viktigere ord å legge seg på minnet enn hvile.

Forrige side Neste side