Informasjon

Råd om å leve med MS

Vil MS påvirke familielivet?

MS er en alvorlig kronisk sykdom, og du og familien din må være innstilt på at sykdommen etter hvert kan kreve tilpasning av familielivet og endringer av planene for fremtiden. Mange pasienter kan ha sykdommen i mange år uten vesentlige plager, men de fleste behøver før eller siden hjelp og støtte. Å vite dette kan være en påkjenning, ikke bare for den som er syk, men også for ektefelle og barn. Å se at en person man er glad i gradvis blir svekket fysisk og mentalt kan være en stor påkjenning som krever samhold og gjensidig støtte. Det kan være krevende å leve sammen med noen som har MS, og frustrasjon, oppgitthet og sinne er vanlige følelser.

I denne situasjonen blir det svært viktig å ha en åpen og ærlig kommunikasjon innad i familien, og si ifra før ting blir et problem. Det finnes også en rekke støtteordninger, og familesamtaler med psykolog kan være nyttig for mange.

For deg som pasient er det viktig å ha realistiske forventninger og mål. Det kan være lurt å sette seg godt inn i sykdommen, og forklare familiemedlemmer, venner og kollegaer litt om hva MS er, slik at de lettere forstår hvordan du har det.

Forrige side Neste side