Informasjon

Dystonier

Dystonier er en gruppe tilstander med ufrivillige muskelsammentrekninger. Det skilles mellom isolerte dystonier og kombinerte dystonier der det foreligger underliggende nevrologisk sykdom.

Hva er dystoni?

Dystoni er en medisinsk betegnelse på en gruppe tilstander med ufrivillige muskelsammentrekninger. Typisk ses gjentatte, ufrivillige, vedvarende muskelsammentrekninger hvor vedkommende ofte inntar unormale kroppsstillinger. Denne type ufrivillige bevegelser kan komme fra en enkelt muskel, fra grupper av muskler, eller den kan omfatte større deler av kroppen.

Ved isolert dystoni (tidligere kalt primær dystoni) foreligger kun dystoni og ingen tegn til nevrologisk sykdom, unormale laboratoriefunn eller unormale funn ved bildediagnostikk.

Ved ervervet eller kombinert dystoni (tidligere kalt sekundær dystoni) foreligger en kjent årsak eller tillegg av en underliggende nevrologisk sykdom.

Tilstanden kan debutere i alle aldersgrupper. Det skilles mellom tidlig start og voksen start av isolert dystoni. Jo yngre pasienten er ved debut av sykdommen, jo større risiko for at sykdommen blir generell og rammer store deler av kroppen. Ved voksen start av sykdommen, som regel etter 30 års alderen, forblir sykdommen vanligvis lokalisert til et avgrenset område. Det er beregnet at det forekommer cirka 16 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Tilstanden er sannsynligvis klart underdiagnostisert.

Neste side