Informasjon

Dystonier

Temaside om Korona

Prognose

Den naturlige utviklingen av dystonier avhenger av årsaken.

Fokale dystonier har ofte en snikende utvikling og tiltar i alvorlighetsgrad over måneder til år, og blir så stabile.

Pasienter med dopa-responsiv dystoni blir dramatisk bedre på dopaminerge medikamenter. Denne responsen varer på ubestemt tid, og disse pasientene utvikler ikke de typiske bivirkningene som pasienter med Parkinsons sykdom kan oppleve.

Forrige side Neste side