Informasjon

Korea

Korea er betegnelsen på en plagsom nevrologisk tilstand med ufrivillige og ukontrollerte bevegelser av armer eller ben. Den vanligste årsaken er Huntingtons sykdom.

Hva er korea?

Korea er betegnelsen på en plagsom nevrologisk tilstand med ufrivillige og ukontrollerte bevegelser av armer eller ben. Typiske trekk ved bevegelsene er at de er (1) uregelmessige, (2) hurtige, (3) asymmetriske og (4) kortvarige.

Bevegelsene ved korea er helt uten formål, men personene som har korea, forsøker ofte å kamuflere dem ved at de ser planlagte ut. Denne type ufrivillige bevegelser ses ved fire forskjellige sykdommer:

  • Huntingtons sykdom: En arvelig sykdom som oftest starter i 30-40 års alder, men det varierer betydelig. Forekomst er i de fleste europeiske folkegrupper anslått til fire til åtte per 100.000. I Norge finnes cirka 250 personer med Huntingtons sykdom.
  • Sydenhams korea: Forekommer hos barn og unge. Svært sjelden, og tilstanden kommer vanligvis i kjølvannet av en infeksjon med streptokokkbakterier. Tilstanden er forbigående og godartet.
  • Senil korea: Bare hos eldre, og den skyldes aldersforandringer i hjernen.
  • Medikamentindusert korea: Bevegelsesforstyrrelser kan komme som en bivirkning av medikamenter. De vanligste medikamentene er medisiner mot Parkinsons sykdom (hyppigst), epilepsimedisiner og antipsykotika, det vil si medisiner mot alvorlige sinnslidelser.

Hvorfor ufrivillige bevegelser?

Årsaken til denne type bevegelsesforstyrrelser er forstyrret aktivitet eller overaktivitet i et område i hjernen som kalles basalgangliene. Dette hjerneområdet har en sentral rolle når det gjelder å regulere muskelaktivitet i kroppen vår. Ved forstyrrelser her kan man miste muskelkontroll, og muskelaktivitet kan startes uten at man ønsker det.

Huntingtons sykdom er en arvelig sykdom karakterisert ved unormale ufrivillige bevegelser og økende demens. Arvegangen er slik at hvert barn til en person med arveanlegget for Huntingtons sykdom, har 50 prosent risiko for å arve dette, uavhengig av kjønn. Tilstanden oppstår og utvikler seg i voksen alder. Dersom man har det syke arveanlegget (genet), er sannsynligheten for å utvikle sykdommen nær 100 prosent.

Medikamentindusert korea skyldes vanligvis overdosering av parkinson-preparater som levodopa og dopaminagonister. Tilstanden går tilbake ved nedtrapping av dosen.

Symptomer

Korea kan ramme alle deler av kroppen. Armer og ben er mest utsatt, men tunge og ansikt er også hyppig rammet. Muskulaturen er som regel noe slapp, men likevel med overaktive bevegelser. Symptomene ved korea er plagsomme og er en svær psykisk belastning for pasientene.

Diagnosen

Diagnosen stilles ut fra de typiske ufrivillige bevegelsene og funn ved legeundersøkelsen. Ved Huntingtons sykdom kan det tas en arvelighetstest (DNA-test) som med sikkerhet kan bekrefte diagnosen. Testen kan også avsløre om man har arvet genet som gir sykdom, før sykdommen bryter ut.

Behandling

Korea er sjelden, og behandling skjer alltid hos spesialist på sykehus. Hovedprinsippet med behandlingen er å dempe aktiviteten i basalgangliene slik at bevegelsesforstyrrelsene avtar. Medikamentene som brukes, hører til en gruppe medisiner som kalles dopaminantagonister. Antidepressiver kan være aktuell behandling, siden mange utvikler depresjon.

Prognose

Huntingtons korea er en kronisk og alvorlig sykdom med stadig forverring over tid, etter hvert utvikles også demens. Antall leveår etter sykdomsstart anslås til å være 10-25 år. Sydenhams korea er forbigående og varer vanligvis 10-15 uker. Medikamentell korea bedres etter at man slutter med det utløsende medikamentet.

Vil du vite mer?