Informasjon

Skjelvinger - essensiell tremor

Skjelving, essensiell tremor, er ufrivillig, rytmisk skjelving (tremor) av hender, og i noen tilfeller også av hodet. Skjelvingen forverres gjerne ved opphisselse, engstelse, og når man er sliten.

Hva er essensiell tremor?

Tremor betyr skjelving, og essensiell er en benevnelse som brukes om tilstander uten kjent årsak. 

Skjelvingen er vanligvis fraværende i hvile, men den blir tydelig ved aktivitet, for eksempel når armer og hender holdes ut fra kroppen. Skjelvingen forverres ved opphisselse, engstelse, fysisk tretthet eller forsøk på å holde kroppsdelen i en bestemt stilling - for eksempel det å holde et fullt glass i hånden.

Plagene starter oftest hos voksne, men kan vise seg allerede i barneårene. Tilstanden er vedvarende og blir gjerne langsomt mer uttalt med årene. De fleste med essensiell tremor har beskjedne plager, men enkelte er så besværet at det skaper problemer eller forlegenhet i arbeid eller andre situasjoner. Amerikanske tall viser at opptil 25 prosent av dem med essensiell tremor slutter i arbeid før de skal gå av med alderspensjon. Inntak av alkohol gjør ofte skjelvingen mindre fremtredende.

Tilstanden er ikke uvanlig. I studier har forskere i forskjellige land funnet forekomst hos 0,5-6,0 prosent, men bare i underkant av 0,5 prosent er vesentlig hemmet av tilstanden. I Norge regner vi at forekomsten er cirka 0,5 prosent, som tilsvarer fem tilfeller per 1.000 personer.

Årsak

Årsaken er ukjent. Arvelige faktorer spiller en rolle, men det er ikke funnet noen entydig genfeil som gir den fulle forklaringen. Hos cirka 40 prosent opptrer sykdommen uten at det foreligger andre tilfeller i familien. Man vet at symptomene skyldes en feilfunksjon i noen nervesentra i hjernen, men ikke årsaken til feilfunksjonen.

Diagnosen

Mange har så beskjedne plager at de ikke søker lege. Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien og observasjoner av skjelvingen, hvordan den arter seg og når den kommer. I mange tilfeller er diagnosen åpenbar fordi det er liknende tilfeller i familien. Det finnes ingen blodprøver eller funn ved bildediagnostikk som er typiske for tilstanden.

Behandling

Målet med behandlingen er å redusere den svært plagsomme skjelvingen. Det finnes ingen behandling som helbreder tilstanden. For å minske skjelvingen kan man lære seg forskjellige avspenningsteknikker. Det kan også lindre plagene å bruke en vekt som er festet på håndleddet. Koffein, for eksempel i kaffe og cola, forverrer plagene, og reduksjon av kaffedrikking/coladrikking kan lindre hos noen.

Førstevalget blant medisiner er såkalte betablokkere, for eksempel propranolol. Dette er egentlig en hjertemedisin, men den demper skjelvingen hos cirka 70 prosent av pasientene med essensiell tremor. Medisinen er ikke farlig å bruke selv om man ikke har hjertesykdom. Ofte må du i samråd med legen din prøve deg frem litt før du finner den beste dosen. Mange blir godt hjulpet av denne medisinen, men ikke alle. Noen opplever god virkning i starten, men kan på lengre sikt oppleve at virkningen fortaper seg.

Preparatene gabapentin og topiramat har begge dokumentert effekt. Beroligende medisiner viser i studier dårlig effekt over tid, men de kan for enkelte være til hjelp i spesielle situasjoner der det er viktig å dempe skjelvingen. Husk imidlertid at slike midler er vanedannende, og egner seg derfor kun for kortvarig bruk.

I uttalte tilfeller, der skjelvingen går ut over livskvalitet, og medikamentell behandling er mislykket, kan kirurgisk behandling vurderes. Den kirurgiske behandlingen består i å operere inn en elektrode i hjernen i området hvor skjelvingen dannes. Ved elektrisk stimulering av elektroden kan skjelvingen effektivt dempes. Metoden kalles dyp hjernestimulering (DBS) og utføres i Norge ved Rikshospitalet og ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Prognose

Sykdommen er kronisk, og man må forvente at skjelvingen varer livet ut. Tilstanden kan være både plagsom og hemmende. Men det finnes medisiner som kan lindre, og operasjon er også et alternativ. Det er viktig å være åpen om situasjonen, slik at man slipper å stresse med å forsøke å skjule plagene overfor andre hele tiden.

Vil du vite mer?

  • Skjelving
  • Betablokkere
  • Essensiell tremor - for helsepersonell