Informasjon

Charcots fot

Charcots fot er en sjelden senkomplikasjon til diabetes type 1 og type 2. Unormale brudd og forskyvninger i leddene er karakteristisk for tilstanden.

Hva er Charcots fot?

Charcots fot er en sjelden skade og deformitet som oppstår i foten eller ankelen som en senkomplikasjon hos pasienter med diabetes type 1 eller type 2. Tilstanden oppstår som følge av langvarig og utilfredsstillende kontroll av diabetes, noe som fører til nerveskader i foten og senere deformitet i fotskjelettet. Tilstanden er karakterisert ved unormale brudd og forskyvninger i ledd, oftest i foten, og den kan ende med deformitet ved sen eller manglende behandling.

Betegnelsen Charcots fot brukes både om den akutte tilstand og den kronisk deformerte fot. Tilstanden er oppkalt etter Jean-Martin Charcot (1825-93) som beskrev tilstanden detaljert og omtalte mulige sykdomsmekanismer.

I utenlandske studier oppgis en forekomst på 0,2-0,3 prosent hos pasienter med diabetes.

Neste side