Informasjon

Charcots fot

Temaside om Korona

Årsaker til Charcots fot

Diabetes er den hyppigste årsak til Charcots fot. Sluttstadiet for en fot med Charcots leddskader er en tilstand der den normale anatomiske arkitektur er forandret. Tilstanden utvikler seg over måneder og år og har vanligvis en forholdsvis akutt debut, og mange faktorer spiller inn i utviklingen av tilstanden.

Nerveskaden (nevropatien) fører til nedsatt følesans og ustabil fot, noe som kan resultere i tretthetsbrudd fordi beinet blir kalkfattig og skjørt. Den nevropatiske fot er preget av stive ledd, forkortede sener, utstående (prominerende) knokler og forkortet akillessene. Det er påvist økt trykk under forfoten ved gange, og fotens skjelett blir derfor utsatt for økt belastning, noe som øker risikoen for tretthetsbrudd. Ubehandlet vil skadene forverres og bre seg til naboknokler slik at fotens skjelett blir ustabilt og synker sammen.

Forrige side Neste side