Informasjon

Charcots fot

Temaside om Korona

Symptomer ved Charcots fot

Det skilles mellom akutt Charcots fot og kronisk tilstand.

Ved akutt Charcots fot oppstår symptomer i forbindelse med aktiviteter som belaster foten ekstra, f.eks. i forbindelse med uvant lange gåturer. Tilstanden kan også oppstå når fotskjelettet er svekket som følge av immobilisering, for eksempel som komplikasjon i forbindelse med ankelbrudd eller kirurgi på foten. Akutt Charcots fot viser seg ved ensidig hevelse, varme og eventuelt rødme. Det kan foreligge ukarakteristiske symptomer i form av uro, murring og fornemmelse av instabilitet, men som regel er det ikke smerter. I mange tilfeller er det få symptomer. Det går gjerne 1-3 måneder fra symptomstart til diagnosen stilles, og det er fare for utvikling av fotdeformitet i løpet av denne tiden.

Ved kronisk Charcots fot er symptomene tidlig i sykdomsforløpet ganske beskjedne. Ofte fortsetter belastningen av foten derfor uendret, noe som fører til knokkelsammenfall, instabilitet og deformitet, ytterligere hevelse og eventuelt utvikling av sår på foten.

Forrige side Neste side