Informasjon

Polynevropati

Forekomst

Forekomsten i befolkningen generelt er funnet å være to til tre prosent, men blant personer over 55 år var den i følge en studie åtte prosent. Disse tallene inkluderer ikke skader på de perifere nervene.

Forrige side Neste side