Informasjon

Polynevropati

Diagnostikk

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien og beskrivelse av de typiske symptomene som er nevnt ovenfor. Rutinemessig tas ulike blodprøver, og i tillegg kan det være aktuelt med røntgen av brystregionen for å lete etter eventuelle årsaker til sykdommen. En spesialundersøkelse hos nevrolog (EMG og nevrografi) kan eventuelt bekrefte nervenes nedsatte funksjon.

I jakten på utløsende årsak, vil legen blant annet spørre om følgende:

  • Har du hatt noen forutgående eller samtidige andre plager? Har du diabetes?
  • Har du nylig hatt infeksjonssykdom?
  • Er du nylig vaksinert?
  • Har du fått nye medisiner i det siste?
  • Har du vært utsatt for giftstoffer som alkohol, tungmetaller, organiske løsningsmidler?
  • Forekommer liknende plager hos andre familiemedlemmer?
  • Hvor lenge har tilstanden vart, og hvordan har forløpet vært?
Forrige side Neste side