Informasjon

Polynevropati

Behandling

Målet med behandlingen er å forhindre at nerveskadene blir større. Dersom en annen sykdom er årsak til polynevropatien, for eksempel diabetes, er det viktig å behandle denne grunnsykdommen best mulig. Der alkoholmisbruk ligger til grunn for tilstanden, må alkohol unngås dersom sykdomsutviklingen skal stanse. I disse tilfellene vil også tilførsel av B-vitaminer kunne hjelpe.

Du kan selv sørge for å holde deg i fysisk aktivitet da dette har vist seg å være hjelpsomt. Fysikalsk behandling benyttes også som ledd i behandlingen og hjelper på tilstanden.

Kroniske smerter kan være et problem. Ulike medikamenter kan brukes. For eksempel såkalte trisykliske antidepressiva (eldre type antidepressiva som også har smertelindrende effekt), antiepileptika, pregabalin, gabapentin. Helt unntaksvis brukes opiater, fortrinnsvis tramadol.

Forrige side Neste side