Informasjon

Polynevropati

Prognose

Dersom man ikke får behandlet årsaken til polynevropatien, vil sykdommen ofte forverre seg langsomt til det foreligger total lammelse. Motsatt, dersom årsaken eller sykdommen blir behandlet, vil utviklingen ofte stanse opp. Etter noen uker eller måneder vil man merke en langsom bedring av tilstanden. Mange vil i slike situasjoner bli helt bra.

Forrige side Neste side