Informasjon

Treningsøvelser ved vestibularisnevritt

Ved sykdom i balansenerven (virus på balansenerven/betennelse i balansenerven) kan  treningsøvelser bidra til at du blir raskere og mer fullstendig frisk. Her er en oppskrift på slike øvelser:

Trinn 1

 • Sitt på en stol
 • Fest blikket på et punkt som befinner seg på ca. 2 meters avstand
 • Drei hodet hurtig fra side til side i horisontalplanet uten å slippe punktet med blikket
 • Øvelsen utføres i ca. 15 sekunder
 • Deretter utføres samme øvelse, men denne gang dreier du hodet bak- og fremover i vertikalplanet i 15 sekunder med visuell fiksering

Trinn 2

 • Reis deg og berør en fast gjenstand (f.eks. en stol) med én finger
 • Drei hodet på samme måte som i trinn 1
 • Hvis øvelsen ikke fører til fall eller stor ubalanse, kan du slippe gjenstanden med fingeren og gjenta hodebevegelsene som i trinn 1

Trinn 3

 • Fest blikket på et punkt i øyehøyde og gå deretter frem mot punktet mens du dreier hodet fra side til side. Dette gjøres i 15 sekunder

Trinn 4

 • Still deg med åpne øyne på en myk overflate, f.eks. en pute
 • Berør igjen gjenstanden, finn balansen og bli stående i ca. 1 minutt
 • Hold blikket festet som tidligere og gjenta øvelsen i trinn 1

Trinn 5

 • Bli stående, lukk øynene i 1 minutt og finn balansen mens du berører den faste gjenstanden
 • Slipp gjenstanden og prøv å finne balansen

Trinn 6

 • Ta et glass vann i hånden og mens du konsentrerer deg om å holde glasset, står du først med åpne øyne, deretter med lukkede
 • Begge seanser varer ca. 1 min
 • Når du er i stand til det, skal du gå ut på gaten og se i butikkvinduer samtidig som du forsøker å bevege hodet som i trinn 1

Vil du vite mer?