Informasjon

Ansiktslammelse (facialisparese)

Ansiktslammelse oppstår i de aller fleste tilfeller uten sikker forklaring eller tegn til annen sykdom. Tilstanden behandles ofte med prednisolon og tiltak for å beskytte øyet på den lammede siden.

Hva er facialisparese?

Facialisparese er en ansiktslammelse som skyldes en skade av ansiktets bevegelsesnerve (nervus facialis, hjernenerve nr. 7). Lammelsen kan være perifer, det vil si på grunn av skade av nerven etter nervens avgang fra hjernestammen, eller en sentral skade, som skyldes en skade i sentralnervesystemet.

En perifer lammelse oppstår som regel uten noe forvarsel. Lammelsen kan i noen tilfeller komme etter at man har vært utsatt for trekk eller etter en forkjølelse. Det mest vanlige er allikevel at den oppstår uten sikker forklaring eller tegn til annen sykdom. Slik ensidig, perifer lammelse er en forholdsvis vanlig tilstand hos ellers friske personer (kalles ofte Bells lammelse). Denne lammelsen utgjør mer enn halvparten av alle tilfeller med ansiktslammelse.

Lammelse som skyldes en sentral skade, oppstår vanligvis som følge av en alvorlig sykdom eller skade av hjernen. I disse tilfellene er det vanlig å ha andre symptomer i tillegg til lammelsen. Nyoppstått sentral ansiktslammelse er et av de mest vanlige symptomene ved hjerneslag og fører alltid til innleggelse i sykehus.

Neste side