Informasjon

Ansiktslammelse (facialisparese)

Diagnosen

Lammelsen er vanligvis tydelig som en skjevhet i ansiktet. Den kan demonstreres når en ber pasienten om å forsøke å smile, plystre eller knipe igjen øynene. Ved perifer ansiktslammelse vil du ikke klare å rynke pannen, mens dette kan være mulig ved sentral årsak som ledd i en annen sykdom - som regel hjerneslag. Dette er noe legen vil undersøke.

Blodprøver, eller andre tilleggsundersøkelser, er i de fleste tilfeller ikke nødvendig.

Ved en sentral ansiktslammelse vil man utrede hjerneskaden grundig på sykehus. Det vil blant annet bli foretatt CT-røntgen eller MR-undersøkelse av hjernen.

Forrige side Neste side