Informasjon

Ansiktslammelse (facialisparese)

Behandling

Formålet med behandlingen er å bidra til å påskynde tilhelingen og beskytte øyet mot skader på hornhinnen. Lette tilfeller behøver neppe behandling, mens moderate til uttalte tilfeller må behandles med øyebeskyttende tiltak.

Medikamentell behandling

Dersom dukommer til behandling innen tre døgn etter de første tegnene på perifer ansiktslammelse, anbefales en ti dagers kur med prednisolon tabletter. For eksempel 60 mg x 1 i 5 dager, deretter reduksjon med 10 mg per dag, tilsammen 10 dagers behandling, er et vanlig behandlingsregime. Prednisolonbehandling er vist å føre til at 10 til 15 prosent flere blir helt friske sammenlignet med om de ikke fikk behandling.

Ved uttalt ansiktslammelse vil mange anbefale å gi både prednisolon og antivirus-medisin (valaciklovir) i 7 til 10 dager. Det samme gjelder dersom årsaken er helvetesild (herpes zoster).

Dersom lammelsen skyldes borreliose, brukes antibiotika i stedet for prednisolon.

Beskyttende tiltak mot øyet

Formålet med øyebeskyttelsen er å hindre at hornhinnen på øyet blir skadet. Øyet er utsatt for skade på grunn av manglende evne til å lukke øyet fullstendig. Hornhinnen beskyttes ved at du drypper kunstig tårevæske på øyet på dagtid, mens du bruker salve og tildekking av øyet som behandling om natten. Dersom du lider av en slik ansiktslammelse, kan det være lurt å bruke solbriller for å beskytte øyet.

Opptrening

Det kan også være nyttig at du trener ansiktsmuskulaturen. Du kan bli instruert i grimaseøvelser som kanskje påskynder og bedrer tilfriskningen.

Kirurgi ved varig ansiktslammelse

10-20 prosent av de med ansiktslammelse blir varig lammet i ansiktet. Det kan skape problemer med øynene, ansiktet blir skjevt og asymmetrisk, munnen blir skjev. Og når du smiler, henger munnviken ned på den lammede siden. Ulike plastisk kirurgiske eller kosmetiske inngrep kan utføres. Les mer om det her.

Forrige side Neste side