Informasjon

Ansiktslammelse (facialisparese)

Prognose

Om lag 70 til 80 prosent av personene som har fått perifer ansiktslammelse av ukjent årsak, blir helt friske. Mindre enn ti prosent får en varig lammelse. De lettere lammelsene bedres ofte i løpet av fire til seks uker. De mer omfattende lammelsene kan vedvare i tre til seks måneder, noen ganger lenger. Selv om du ikke blir bedre før etter lengre tid, er det imidlertid fortsatt sjanser for at du blir helt bra.

Yngre pasienter med lettere grader av lammelse har de beste utsiktene for å bli helt kvitt lammelsen.

Dårligst prognose har eldre over 60 år, dersom det ikke har oppstått bedring innen tre uker eller om du har sterke smerter.

Forrige side Neste side