Informasjon

Axillaris nerveskade

Axillarisnerven befinner seg ved skulderleddet. I forbindelse med skader i skulderen, for eksempel hvis skulderen kommer ut av ledd, kan nerven en sjelden gang skades. Dette kan svekke kraften i skulderen og føre til prikking og nummenhet i området.

Hva er axillaris nerveskade?

Nervus axillaris er en nerve som utgår fra et nervesenter (plexus brachialis) som befinner seg bak og nedenfor kragebeinet. Nerven passerer bak skulderleddet og rundt overarmsbeinet. Axillarisnerven fører impulser til de to musklene deltoideus og teres minor som bidrar til å løfte armen ut til siden og over hodet (motorisk innervasjon). Nerven leder dessuten følesignaler fra et lite hudområde på yttersiden av skulderen samt fra skulderleddet inn til hjernen (sensorisk innervasjon).

Plexus brachialis

Axillarisnerven er utsatt for trykk og skade idet den passerer ut i skulderen og passerer rundt hodet på overarmsbeinet. En skade på axillarisnerven tilhører en gruppe nerveskader som på fagspråket betegnes perifer nevropati og mononevropati. Skader på axillarisnerven er en forholdsvis sjelden nerveskade.

Årsaker

Axillarisnerven kan i sjeldne tilfeller skades i forbindelse med at skulderen kommer ut av ledd. Brudd øverst på overarmsbeinet (humerus) kan også skade nerven. Feilaktig bruk av krykker, slik at krykken presser hardt opp i armhulen, kan føre til trykk mot nerven og gi symptomer på nerveskade. Mindre vanlige årsaker er trykk fra gips etter bruddskader i overarmen, gjentatte overbelastninger - for eksemper fra å kaste ball eller etter langvarig svømming, direkte skade, eller som følge av kirurgiske inngrep i skulderen.

Klem mot nerven fører til nedsatt blodtilførsel til nerven. I milde tilfeller gjør dette seg gjeldende bare av og til, og pasienten opplever episoder med nummenhet og prikking i skulderregionen. Ved mer vedvarende trykk mot nerven blir hylsen rundt nerven skadet (demyelinisering), og det oppstår smerte og etter hvert svakhet i skulderen.

Symptomer

De typiske symptomene på skade av axillarnerven er nedsatt kraft og økt slitenhet i armen i forbindelse med arbeid som foregår over hodet. Pasienten kan merke prikking og nummenhet i den ytre og bakre delen av overarmen/skulderen.

Diagnostikk

Sykehistorien gir som regel mistanke om tilstanden. Særlig hvis den skadete har fått skulderen ut av ledd eller har brukket overarmsbeinet høyt oppe i skulderen. Legen vil kunne påvise at kraften er svekket når armen føres ut til siden og opp.

Ved stor usikkerhet om diagnosen eller ingen bedring etter noen uker kan det være aktuelt å foreta en MR-undersøkelse. Elektrofysiologiske målinger kan bidra til å stille en mer presis diagnose dersom det er nødvendig.

Behandling

De aller fleste blir bra uten behandling, men tilfriskningen kan ta opptil flere måneder. Behandlingen avhenger av skademekanismen, alvorlighetsgraden, pasientens alder og aktivitetsnivå før skaden. Det kan være aktuelt å immobilisere skulderen for en kortere periode. Hvis symptomene vedvarer eller blir verre, kan kirurgi unntaksvis være påkrevd. Resultatene er best dersom kirurgi kan utføres innen 3-6 måneder.

Fysioterapi kan hjelpe til å bevare muskelkraften eller til å trene den opp igjen. I noen tilfeller vil det være nødvendig å ta hensyn til skulderproblemet ved at pasienten skånes for arbeide som foregår over hodet - det kan for eksempel gjelde elektrikere og snekkere.

Prognose

Prognosen er god dersom årsaken til den nedsatte funksjonen i axillarnerven påvises og behandles.

Vil du vite mer?