Informasjon

Skade på nervus cutaneus femoris lateralis

Skade på hudnerven som forsyner forsiden og utsiden av låret, kan gi irriterende plager fra dette hudområdet. Symptomene skyldes at nerven er kommet i klem.

Hva er skade på nervus cutaneus femoris lateralis?

Området nerven (1) forsyner er fargelagt
Området nerven (1) forsyner er fargelagt

Denne tilstanden skyldes en skade eller trykk mot en hudnerve øverst på låret - nerven cutaneus femoris lateralis. Nerven formidler kun sanseinntrykk fra forsiden og yttersiden av låret. De typiske symptomene ved denne tilstanden er prikkinger, og til tider brennende smerter på forsiden eller utsiden av låret.

Ved legeundersøkelse vil legen i noen tilfeller kunne påvise nedsatt følsomhet i hudområdet på forsiden eller utsiden av låret.

Årsak

Tilstanden skyldes vanligvis at nerven kommer i klem under lyskebåndet, eller der nerven passerer gjennom en muskel ved lysken. Smertene kan forverres ved langvarig ståing, lange sykkelturer, ved at beltet er for stramt eller at du bruker klær som klemmer i lysken.

Du er ekstra utsatt for denne tilstanden ved vektøkning eller under og like etter graviditet.

Behandling

Det er en ufarlig tilstand, og hos de aller fleste går plagene over av seg selv. I de få tilfeller tilstanden blir vedvarende og plagsom, vil den mest aktuelle behandlingen være å forsøke et NSAID, lokalbedøvelse eller en kortisonsprøyte. Slik behandling kan ha god effekt. Dersom ingen behandling gir bedring, og du har store plager, kan det være aktuelt med kirurgi for å bedre plassforholdene rundt nerven.

Siden man tenker seg at smertene skyldes at nerven kommer i klem, bør man unngå langvarige aktiviteter eller aktiviteter som framprovoserer smertene. Korte perioder med smertefull aktivitet har sannsynligvis liten betydning.

Vil du vite mer?

  • Nerven cutaneus lateralis - illustrasjon
  • Nervus cutaneus lateralis lesjon - for helsepersonell