Informasjon

Nervus femoralis lesjon

Femoralnerven passerer gjennom bekkenet og ut i lårmuskulaturen og huden på lårets forside. Skade på nerven svekker kvadrisepsmuskelen og fører til tap av følelse i huden på forsiden og innsiden av lår og legg.

Hva er nervus femoralis lesjon?

Nerveforsyningsområdet til nervus femoralis

Dette er en skade på nerven som går til muskulaturen og huden på lårets forside, samt forsiden og innsiden av leggen. Typiske symptomer ved denne tilstanden er redusert strekkeevne i kneet, og svekket knerefleks. Du kan også miste følelsen på forsiden av låret og leggen.

Det er en ganske sjelden skade.

Årsak

Femoralisnerven kan skades ved bekkenbrudd, lårbeinsbrudd og skader hvor hofta kommer ut av ledd. Skade av denne nerven er med andre ord vanligvis en følgeskade etter kraftige traumer, som for eksempel ved bilulykker og lignende. Tilstanden kan også være en komplikasjon til barnefødsel og prosedyrer som innsetting av hofteprotese, buk- eller bekkenkirurgi eller laparoskopi, lymfeknutebiopsi, blokkade av femoralnerven og punksjon av lårpulsåren (arteria femoralis).

Behandlingen vil bli foretatt og fulgt opp av en ortopedisk kirurg.

Diagnostikk

Sykehistorien gir mistanke om tilstanden. Ved legeundersøkelse vil legen observere at lårmuskelen (kvadriseps) er blitt mindre (atrofi) og kraften er redusert. Pasienten har problem med å strekke ut i kneleddet, og knerefleksen (patellarrefleksen) er svekket. Det vil også kunne foreligge nedsatt følelse i hudområdet som nerven forsyner.

Andre undersøkelser er sjelden påkrevd.

Behandling

Behandlingen avhenger til en viss grad av mekanismen bak skaden og graden av skade. En blodansamling (hematom) som eventuelt klemmer nerven, kan behøve drenasje. Smertestilende kan kreves ved sterke smerter. Kirurgi kan behøves hos pasienter der det mistenkes en skade på nerven som lar seg reparere.

Muskeltrening er viktig. Det oppstår raskt muskelsvinn i lårmuskelen, og det er viktig å minske effekten av det.

Prognose

Prognosen til en delvis nerveskade er vanligvis god - altså der nerven ikke er helt ødelagt. Avrivningsskader har dårligere prognose enn trykkskader.

Vil du vite mer?

  • Nerven - illustrasjon
  • Nervus femoralis lesjon - for helsepersonell