Nyhetsartikkel

Nevropatisk smerte

Nevropatisk smerte er definert som smerte som oppstår som en direkte følge av skade eller sykdom som påvirker sentralnervesystemet.

Hva er nevropatisk smerte?

Nevropatisk smerte er definert som smerte som oppstår som en direkte følge av skade eller sykdom som påvirker sentralnervesystemet, det vil si hjerne eller ryggmarg, eller det perifere nervesystemet, det vil si nervetrådene som spres til alle deler av kroppen.

Det er vanlig å inndele kronisk smerte i tre ulike kategorier:

  • 1. Nociceptiv smerte - er smerte som skyldes skade eller smerte i vev, f. eks. ledd, muskler, hud.
  • 2. Nevropatisk smerte - smerte som skyldes skade i det sentrale og/eller det perifere nervesystemet.
  • 3. Blandet smertetype - nociceptiv og nevropatisk smerte.
Neste side