Informasjon, tilstand

Nevropatisk smerte

Nevropatisk smerte er smerte som oppstår som en direkte følge av skade eller sykdom i sentralnervesystemet. Behandlingen består i stor grad av ulike smertelindrende tiltak.

Temaside om Korona

Hva er nevropatisk smerte ?

Nevropatisk smerte er definert som smerte som oppstår som en direkte følge av skade eller sykdom i sentralnervesystemet, det vil si hjerne eller ryggmarg, eller i det perifere nervesystemet, det vil si nervetrådene som spres til alle deler av kroppen. 

Nevropatisk smerte kan være akutt og forbigående, eller den kan være kronisk.  

Det er vanlig å inndele smerte i tre eller fire ulike kategorier: 

  1. Nociceptiv smerte - er smerte som skyldes skade eller smerte i vev, for eksempel ledd, muskler, hud. 
  2. Nevropatisk smerte - smerte som skyldes skade i det sentrale og/eller det perifere nervesystemet
  3. Blandet smertetype - nociceptiv og nevropatisk smerte 
  4. Endret smertefølsomhet - smerte som skyldes endret smertefølsomhet uten at det foreligger vevsskade eller skader på nervesystemet
Neste side