Informasjon, tilstand

Nevropatisk smerte

Nevropatisk smerte er smerte som oppstår som en direkte følge av skade eller sykdom i sentralnervesystemet. Behandlingen består i stor grad av ulike smertelindrende tiltak.

Hva er nevropatisk smerte ?

Nevropatisk smerte er definert som smerte som oppstår som en direkte følge av skade eller sykdom i sentralnervesystemet, det vil si i hjerne eller ryggmarg, eller i det perifere nervesystemet, det vil si nervetrådene som spres til alle deler av kroppen fra hjerne og ryggmarg. 

Nevropatisk smerte kan være akutt og forbigående, eller den kan være kronisk.  

Det er vanlig å inndele smerte i tre eller fire ulike kategorier: 

  1. Nociceptiv smerte - er smerte som skyldes skade eller smerte i vev, for eksempel ledd, muskler, hud. 
  2. Nevropatisk smerte - smerte som skyldes skade i det sentrale og/eller det perifere nervesystemet
  3. Blandet smertetype - nociceptiv og nevropatisk smerte 
  4. Endret smertefølsomhet - smerte som skyldes endret smertefølsomhet uten at det foreligger vevsskade eller skader på nervesystemet
Neste side