Informasjon, tilstand

Nevropatisk smerte

Forekomst

Kroniske smerteplager er svært hyppig i befolkningen, og det er nociceptiv smerte som er hyppigst. I allmennpraksis er det funnet at cirka hver fjerde pasient har et behandlingskrevende smerteproblem. Nevropatisk smerte alene eller kombinert med nociceptiv smerte utgjør cirka ti prosent av alle smertetilfellene. 

Det er mistanke om at diagnosen nevropatisk smerte ikke alltid erkjennes, og at hyppigheten med andre ord er høyere. 

Forrige side Neste side