Informasjon, tilstand

Nevropatisk smerte

Diagnostikk

Diagnosen nevropatisk smerte kan ofte stilles på bakgrunn av pasientens fortelling om hvordan smerten oppstod og hvordan den arter seg. I tillegg er det nødvendig med en generell helseundersøkelse, og en såkalt nevrologisk undersøkelse hos fastlege. Det kan også være aktuelt å henvise til spesialist i nevrologi, eventuelt tverrfaglig smertesenter som finnes ved universitetssykehusene, dersom det er usikkerhet om diagnosen, eller usikkerhet om behandlingen. 

I noen tilfeller kan det være behov for spesialundersøkelser for å teste nervetrådenes funksjon. 

Forrige side Neste side