Informasjon, tilstand

Postural takykardisyndrom (POTS)

Postural takykardisyndrom (POTS) er en tilstand hvor hovedsymptomet er høy/økt puls i oppreist stilling uten samtidig betydelig blodtrykksfall. Ofte ledsagende ørhet og svimmelhet som lindres når man legger seg ned.

Hva er POTS?

Postural takykardi syndrom forkortes og kalles i litteratur ofte POTS. Dette er en tilstand som er karakterisert ved rask puls, svimmelhet, uvelhet og en rekke andre plager, i løpet av de første minuttene i oppreist stilling etter at man har reist seg fra sittende eller liggende stilling. Plagene ligner plagene hos personer som får lavt blodtrykk når de reiser seg. For å stille diagnosen POTS er det er en forutsetning at det er en betydelig pulsøkning, men at blodtrykket ikke faller så mye at det kan forklare plagene. 

Årsaker

Årsakene til dette syndromet er ikke fullstendig klarlagt. Man mener at symptomene skyldes en feilfunksjon i deler av det autonome nervesystemet, det vil si den delen av nervesystemet som man ikke har styring over selv. Normalt vil nervesignaler føre til at blodårer i bena trekker seg sammen og at hjertet slår raskere når man reiser seg. Dette skal sikre nok blod til hjernen og organene i overkroppen. Ved POTS er det mistanke om at disse nervesignalene til blodårene i bena ikke virker som de skal, mens hjertet stimuleres til å slå raskere. Dermed får man rask puls, men det blir likevel for lite blod til hjerne, hjerte og lunger.

Hos noen har man sett at en såkalt autoimmun betennelse (kroppen danner antistoffer mot seg selv) kan være årsaken til svekket funksjon i nervetråder. Hos andre er det funnet at arv kan være en medvirkende faktor. Det er også sett at tilstanden kan være assosiert med kronisk utmattelsessyndrom og med generelt dårlig fysisk form.

Symptomer

De typiske plagene er at pasienten innen noen minutter etter å ha reist seg blir svimmel, ør og "lett i hodet", føler seg svak i bena og får utydelig syn. Noen merker tydelig hjertebank og kan oppleve skjelvinger og indre uro. Noen får mageplager med kvalme, oppblåsthet eller magesmerter. En del av pasientene merker tydelig hevelse i beina, og noen kan bli hvit eller blå på fingre og tær. I noen tilfeller ender dette i besvimelse. Det er typisk at plagene ganske raskt lindres dersom man legger seg ned.

Diagnosen

Diagnosen stilles på bakgrunn av de typiske symptomene, samtidig som man registrerer at hjertefrekvensen, det vil si pulsen, er økt med minst 30 slag per minutt. Det er ikke uvanlig at pasientene har en hvilepuls på over 120 slag per minutt i stående stilling. Samtidig skal blodtrykket ikke være så lavt at det kan forklare plagene. Det vil si at blodtrykket holder seg i sitt vanlige område. 

Behandling

Den behandlingen som gjennomgående har hatt best effekt, er vanlig fysisk kondisjonstrening. Med bedret hjerte-lungekapasitet ser det ut til de autonome nervene fungerer bedre, og at reguleringen av blodstrømmen dermed normaliseres. Bruk av såkalt betablokker kan redusere pulsfrekvensen og lindre plager. Noen andre medikamenter er også forsøkt, men felles for alle er at det mangler data for hvordan det går når medikamentene brukes over tid. Hos personer som plages med hevelse i beina under og etter anfall, kan kompresjonsbukser eller støttestrømper være nyttig.

Prognose

Det mangler gode studier som har fulgt opp pasienter med POTS over tid. Forløpet er derfor bare delvis kjent. Det er imidlertid studier som viser at prognosen er god - i en studie hadde mer enn en tredel av pasientene ikke lenger POTS etter ett års oppfølging. Andre studier viser at noen plages i mange år, og har redusert livskvalitet på grunn av sykdommen. Det er ikke funnet økt dødelighet hos pasienter med POTS.