Informasjon

Skade av nervus radialis

Radialisnerven går fra nakken, nedover armen og ut i fingrene. Skader på nerven vil kunne medføre lammelser av muskler i armen og nedsatt følesans.

Hva er radialisskade?

Radialis er en forkortelse for nervus radialis. Dette er en nerve som går fra nakken, nedover armen og ut i fingrene. Gjennom nerven går det både fibre som formidler følesansinntrykk (sensorisk) fra armen, og fibre som formidler beskjeder fra sentralnervesystemet til muskler (motorisk) i armen.

Radialisparese kan oppstå på flere måter, men felles er det at nerven kommer i klem eller skades et eller annet sted i armen. Det vanligste er at personer som er beruset, sovner med en ugunstig posisjon av armen. Typisk ligger armen løst ned fra sengekanten, slik at sengen øver et trykk mot baksiden av overarmen. Nerven vil da kunne klemmes mellom overarmsbenet og sengekanten. Betegnelsen omtales på engelsk som "Saturday night palsy". Parese av nerven kan også oppstå dersom du får skulderen ut av ledd, ved brudd på overarmsbenet, ved at nerven klemmes i albuområdet eller i håndleddet (håndjerns nevropati).

Parese betyr en delvis lammelse. Som oftest skyldes radialisparese en skade på nerven et eller annet sted der den forløper mellom nakken og hånden, slik at impulsoverføringen blir forstyrret.

Symptomer

Et typisk symptom er det som kalles dropphand. Det vil si at du mister evnen til å strekke ut håndledd og fingre. I tillegg vil du også merke at du har redusert følelse i tommelen, pekefingeren og i langfingeren. Følesansen på håndbaken er også nedsatt.

Diagnostikk

Plexus brachialis

Dette er en diagnose som vanligvis er enkel å stille for legen. Ut fra sykehistorien og en enkel undersøkelse vil legen kunne avgjøre dette. Noen ganger kan imidlertid diagnosen være vanskelig å stille, for eksempel ved smertetilstander i albuen. Tilstanden kan da være vanskelig å skille fra tennisalbue.

Ved usikkerhet om diagnosen eller ved dårlig tilfriskning kan det være aktuelt å foreta MR-undersøkelsen av armen. Også målinger av nerveledningshastigheten og muskelfunksjonen kan unntaksvis være nødvendig.

Behandling

Dette er en tilstand som vanligvis går over av seg selv i løpet av noen uker. Du vil merke at du gradvis får en bedre og bedre funksjon. I denne perioden kan det være nyttig med en skinne som bringer håndleddet i lett strekt stilling for å lette bruken av hånden. I sjeldne tilfeller blir paresen varig.

Ved langvarige smertetilstander der årsaken er innklemming av nerven, for eksempel i albueområdet, kan det være nødvendig med operasjon for å fjerne trykket mot nerven.

Prognose

De fleste (90 prosent) med Saturday night palsy blir helt bra innen seks til åtte uker. Ved klem mot nerven i albuen (posterior interosseus nevropati) tar bedringen litt lenger tid (3-6 mnd). Radialisskade ved lukket overarmsbrudd har god prognose, det samme har radialisskade hos nyfødte.

Vil du vite mer?