Informasjon

Skade på supraskapularisnerven

Skader i supraskapularisnerven kan føre til smerter og nedsatt kraft i skulderen. Tilstanden forekommer ikke hyppig, den utgjør en til to prosent av skulderlidelser.

Supraskapularisnerven

Plexus brachialis

Supraskapularisnerven utgår fra mellomrommene mellom 5. og 6. nivå i halsryggraden (C5-6). Den forløper ut mot skulderen, bak kragebeinet og passerer over og under muskulatur og leddbånd. Nerven sørger for nerveforsyningen til de to musklene supraspinatus og infraspinatus. Muskler er avhengig av nerveimpulser for å kunne fungere. I tillegg formidler nerven smerteimpulser fra skulderleddet og leddet mellom kragebeinet og skulderbladet (AC-leddet).

Noen ganger skades supraskapularisnerven. Da oppstår smerter i skulderen, eventuelt prikking og nummenhet i området, og over tid svekkes de nevnte musklene, noe som gjør at kraften i skulderen blir svakere.

Skade på supraskapularisnerven er ingen hyppig tilstand, det antas at det utgjør en til to prosent av alle skulderlidelser, og det er derfor lett å overse en slik skade. Likevel er det viktig at tilstanden oppdages tidlig, for at riktig behandling skal kunne settes inn før varige skader oppstår.

Årsak

Skader på supraskapularisnerven kan skyldes at nerven kommer i klem, at den overstrekkes, brudd i kragebeinet som skader nerven eller at den rammes av et direkte slag eller støt. Belastningsskader kan oppstå i forbindelse med aktiviteter der armene brukes over hodet. Idretter som tennis, svømming, volleyball og vektløfting kan føre til overstrekning av supraskapularisnerven og medføre nedsatt funksjon i nerven. I noen tilfeller kan skader på leddbrusken i skulderleddet føre til at nerven kommer i klem.

Infraspinatusmuskelen
Supraspinatusmuskelen

Selv om nerven forsyner både infraspinatusmuskelen og supraspinatusmuskelen med nerveimpulser fra sentralnervesystemet, så er det ofte kun infraspinatusmuskelen som rammes, dog er dette avhengig av hvor skaden sitter.

Infraspinatusmuskelens hovedfunksjon er å rotere skulderen/overarmen utover, derfor vil en skade føre til svekket kraft ved utoverrotasjon. Supraspinatusmuskelens hovedfunksjon er å sørge for at armen kan løftes ut til siden og opp over hodet, og ved en skade vil kraften i denne bevegelsen reduseres.

Diagnostikk

Diagnosen baseres på sykehistorien og funn ved legeundersøkelsen. Ofte er dette en tilstand som utvikler seg over tid. Smerte er som regel et tidligere symptom enn svakhet i skulderen. Smerten er ofte verkende eller brennende, og pasienten kjenner den gjerne på baksiden eller utsiden av skulderleddet. Noen lokaliserer smerten inne i skulderleddet, og den kan stråle nedover armen. Over tid tiltar smerten. Ofte er pasienten en idrettsutøver.

Tidlig i sykdomsforløpet er det vanligvis få funn ved legeundersøkelsen. Etter dager eller uker vil imidlertid legen kunne påvise svekket kraft ved utadrotasjon eller ved sideheving av armen. Tilstanden forveksles ofte med rotatorcuff skade.

Noen ganger er det påkrevd med MR-undersøkelse for å påvise nerveskaden og den eventuelt reduserte muskelstørrelsen (atrofi). En annen aktuell undersøkelse kan være elektrofysiologiske målinger av nerveaktiviteten.

Behandling

Målet med behandlingen er å oppnå full tilfriskning i nerven. Dersom det ikke påvises noe som presser på nerven, anbefales ikke-operativ behandling i form av fysioterapi og unngåelse av aktiviteter som utløser plager. Hvis slik konservativ behandling ikke lindrer symptomene, eller man påviser noe som klemmer på nerven (ofte en cyste), er operasjon nødvendig. Under inngrepet vil kirurgen fjerne det som klemmer på nerven.

I de fleste tilfeller kommer man til mål med avlastning og bruk av eventuelle smertestillende og/eller betennelsesdempende (NSAID) midler. Det er også mulig å sette en kortisonspøyte i det området hvor nerven klemmes.

Det er viktig at pasienten avstår fra aktiviteter (idrett) som fremprovoserer plagene. Fysioterapi kan være nyttig og behandlingen består i å styrke muskulaturen som roterer og hever armen.

Prognose

De fleste pasientene blir bra av seg selv. Kirurgiske inngrep som fjerner trykket mot nerven, gir smertelindring, men gjenvinning av skulderfunksjonen og kraften i de svekkede musklene kan i noen tilfeller være ufullstendig.

Vil du vite mer?