Informasjon

Senfølger til hjernerystelse med mild hjerneskade

Senfølger ved mild hjerneskade etter hjernerystelse kan være hodepine, svimmelhet, psykiske forstyrrelser, konsentrasjonsvansker, reduserte intellektuelle funksjoner.

Langvarige plager etter hjernerystelse

Hjernerystelse – commotio cerebri – er definert som en forbigående endring i hjernefunksjon utløst av en lett hodeskade og uten bildediagnostiske funn. Kortvarig tap av bevissthet kan forekomme, men er ikke nødvendig for å stille diagnosen.

Postcommotiosymptomer er kontroversielle, og det foreligger ulike definisjoner og kriterier. Det er en vanlig følgetilstand til en mild hodeskade og hjernerystelse etter en ulykke. En ukomplisert mild hodeskade viser ingen forandringer ved CT av hodet og betegnes en hjernerystelse (commotio eller concussion cerebri). En komplisert mild hodeskade medfører symptomer på hjernerystelse samt forandringer på CT forenlig med blødningstegn i hjernehinnene eller i selve hjernen og er uttrykk for en objektiv hjerneskade. En hjernerystelse er således en undertype til mild hjerneskade ("traumatic brain injury"). 

Ca. 90 prosent av symptomene etter en mild hodeskade er forbigående, og symptomene går vanligvis tilbake i løpet av 10 til 14 dager. Hos 10-15 prosent kan imidlertid symptomene vedvare og hos en liten gruppe av disse pasientene vil tilstanden vare mer enn 3 måneder. Tilstanden klassifiseres da som postcommotiosymptomer (internasjonalt brukes betegnelsen postconcussionsyndrom). Fordi mange unnlater å søke lege, er forekomsten sannsynligvis noe høyere enn angitt her.

Umiddelbart etter en mild hjerneskade foreligger vanligvis enten en kortvarig periode med bevissthetstap eller hukommelsestap eller desorientering. Det kan også forekomme en blanding av symptomene. I etterforløpet i de følgende uker og måneder (postcommotio) kan en mild hjerneskade med eller uten objektive forandringer på CT etter en hjernerystelse, gi symptomer som hodepine, svimmelhet, nevropsykiatriske symptomer og kognitive forstyrrelser. 

Neste side