Informasjon

Senfølger til hjernerystelse

Senfølger etter hjernerystelse kan være hodepine, svimmelhet, psykiske forstyrrelser, konsentrasjonsvansker, reduserte intellektuelle forstyrrelser.

Hva er senfølger etter hjernerystelse?

Postcommotiosyndrom er en vanlig følgetilstand til en hjerneskade oppstått etter en ulykke. Post betyr etter, commotio betyr hjernerystelse og syndrom innebærer at det foreligger et noe mangslungent sykdomsbilde. Det er et symptomkompleks som består av hodepine, svimmelhet, nevropsykiatriske symptomer og forstyrrelser i hjernens intellektuelle funksjoner (kognitive forstyrrelser).

Vanligvis er postcommotiosyndromet uttrykk for en mild hjerneskade, men syndromet kan også opptre etter moderate og alvorlige hjerneskader, samt etter nakkeslengskader. Mild hjerneskade oppstår etter stump skade mot hodet, gir ikke skade i form av at en gjenstand eller bensplinter trenger inn i hjernen og defineres vanligvis som milde i det akutte forløpet av hodeskaden.

De aller fleste som får postcommotiosyndromet, har hatt en hjernerystelse, som defineres som en mild form for hjerneskade. En hjernerystelse forårsaker en forbigående endring i hjernefunksjonen. I noen tilfeller innebærer det kortvarig tap av bevissthet, andre ganger ikke.

Neste side