Informasjon

Senfølger til mild hjerneskade og hjernerystelse

Senfølger etter mild hjerneskade/hjernerystelse

Postconcussion syndrom er en vanlig, men lite definert følgetilstand til en hjerneskade oppstått etter en ulykke. Post betyr etter, commotio betyr hjernerystelse og syndrom innebærer at det foreligger et sett av ulike symptomer. Det er et symptomkompleks og består av hodepine, svimmelhet, nevropsykiatriske symptomer og forstyrrelser i hjernens intellektuelle funksjoner (kognitive forstyrrelser).

Vanligvis oppstår postconcussion syndromet etter en mild hjerneskade, men syndromet kan også opptre etter moderate og alvorlige hjerneskader. Mild hjerneskade oppstår etter stump skade mot hodet og skyldes ikke skade i form av at en gjenstand eller bensplinter trenger inn i hjernen.

De aller fleste som får postconcussion syndromet, har hatt en hjernerystelse, som defineres som en mild form for hjerneskade. En hjernerystelse forårsaker en forbigående endring i hjernefunksjonen. I noen tilfeller innebærer det kortvarig tap av bevissthet, andre ganger ikke.

Forrige side Neste side