Informasjon

Senfølger til mild hjerneskade og hjernerystelse

Temaside om Korona

Forekomst

Tilstanden oppfattes som kontroversiell, særlig i sin langtrukne form. Av alle med mild til moderat hjerneskade vil 30-90 prosent kunne oppleve noen grad av postconcussion syndrom. Den store spredningen i forekomst er uttrykk for at ulike diagnostiske retningslinjer er blitt brukt. Kvinner og eldre personer er mest utsatte for å få postconcussion syndrom. De som får postconcussion syndrom, utgjør en uensartet gruppe med varierende grader av skader mot hode og hjerne.

Ca. 50% av de med mild hodeskade har symptomer på postconcussion syndrom etter 1 mnd og 15% har symptomer etter 1 år.

Forrige side Neste side