Informasjon

Senfølger til mild hjerneskade og hjernerystelse

Forekomst

Tilstanden har ikke allment aksepterte kriterier. Symptomene (hodepine, svimmelhet, søvnforstyrrelser) er ikke spesifikke for tilstanden, men ses ved flere andre ulike tilstander. Av alle med mild til moderat hjerneskade vil 30-90 prosent kunne oppleve noen grad av postconcussion syndrom. Den store spredningen i forekomst er uttrykk for at ulike diagnostiske retningslinjer er blitt brukt.

De som får postconcussion syndrom, utgjør en uensartet gruppe med varierende grader av skader mot hode og hjerne.

Ca. 50 prosent av de med mild hodeskade har symptomer på postconcussion syndrom etter 1 mnd og opptil 15 prosent har symptomer etter 1 år.

Forrige side Neste side