Informasjon

Senfølger til mild hjerneskade og hjernerystelse

Årsak

Individuelle karakteristika kan påvirke hvordan tilstanden arter seg. Vi vet ikke sikkert hva som skjer i hjernen i forbindelse med denne tilstanden, men vi vet at det er ingen klar sammenheng mellom grad av hjerneskade og risiko for å få postconcussion syndrom. Det er ulike teorier om hva som forårsaker langvarige plager etter en hjernerystelse, hvorfor noen utvikler denne tilstanden og andre ikke. Sannsynligvis bidrar flere mekanismer til forløpet, både fysiske, psykiske og sosiale.

Er det skader på hjernevevet?

Spesiell bildediagnostikk som demonstrerer hjernens aktivitet (fysiologiske og funksjonelle bildeopptak med SPECT, PET og funksjonell MR), viser større områder med unormal aktivitet etter en slik hodeskade enn et vanlig CT-bilde. Dog dreier det seg om uspesifikke funn, og det er ikke vist noen sammenheng mellom omfanget av forandringene og graden av symptomer som pasienten opplever.

Hvilken betydning har psykiske faktorer?

En rekke observasjoner tyder på at psykiske faktorer er medvirkende i utviklingen eller forløpet av syndromet:

  • Angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan fremkalle de samme subjektive og objektive kognitive symptomer som postconcussion syndrom.
  • Det er sett økt forekomst av angst, depresjon og PTSD hos personer med postconcussion syndrom, også forut for hodeskaden.
  • Flere studier viser sammenheng mellom postconcussion syndrom og personlighetstype før ulykken, eventuelt psykiske problemer før ulykken.

Det mangler imidlertid forskning som kan gi oss sikre konklusjoner rundt sammenhengene mellom psykiatrisk sykdom og postconcussion syndrom.

Forrige side Neste side