Informasjon

Senfølger til mild hjerneskade og hjernerystelse

Temaside om Korona

Årsak

Individuelle karakteristika kan påvirke hvordan tilstanden arter seg. Vi vet ikke sikkert hva som skjer i hjernen i forbindelse med denne tilstanden, men vi vet at det er ingen klar sammenheng mellom grad av hjerneskade og risiko for å få postconcussion syndrom.

Er det skader på hjernevevet?

Det er ulike teorier om hva som skjer i hjernen. Noen mener det er skader i hjernevevet og biokjemiske endringer oppstått i forbindelse med hjerneskaden, andre mener syndromet har en psykisk årsak. Sannsynligvis bidrar begge mekanismene.

Spesiell bildediagnostikk som demonstrerer hjernens aktivitet (fysiologiske og funksjonelle bildeopptak med SPECT, PET og funksjonell MR), viser større områder med unormal aktivitet etter en slik hodeskade enn et vanlig CT-bilde. Dog dreier det seg om uspesifikke funn, og det er ikke vist noen sammenheng mellom omfanget av forandringene og graden av symptomer som pasienten opplever.

Hvilken betydning har psykiske faktorer?

En rekke observasjoner tyder på at psykiske faktorer er sentrale i utviklingen av syndromet:

  • Symptomene (hodepine, svimmelhet, søvnforstyrrelser) er de samme som ved kroppslige tilstander.
  • Angst og depresjon kan fremkalle de samme subjektive og objektive forstyrrelser i hjernefunksjoner (kognitive defekter) som hos de med postconcussion syndrom, og symptomene blir bedre med antidepressive midler.
  • Noen studier viser at opptil 50 prosent av pasienter med postconcussion syndrom har hatt depresjon før ulykken skjedde.
  • Mange studier viser sammenheng mellom postconcussion syndrom og personlighetstype før ulykken, eventuelt psykiske problemer før ulykken.
  • Noen studier viser også at blant dem med langvarige symptomer, forelå psykologiske disposisjoner hyppigere, de hadde dårligere mestringsteknikker og mindre sosial støtte enn blant de pasienter der symptomene forsvant raskere.

Forskning har vist at det er svært lav forekomst, endog fravær av, postconcussion syndrom i noen land og blant barn. Det tyder på at sosiokulturelle forhold spiller en sentral rolle i utviklingen av tilstanden. Forventning om at slike plager følger med en hjernerystelse, kan være en faktor. Mulige forsikringsutbetalinger anføres som en potensiell faktor i en del tilfeller.

Forrige side Neste side