Informasjon

Senfølger til mild hjerneskade og hjernerystelse

Symptomer

Symptomene er vage, subjektive og vanlige blant folk flest. De mest fremtredende plagene er hodepine, svimmelhet, utmattethet, irritabilitet, angst, søvnforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer, økt glemsomhet og ømfindtlighet for støy. Forekomsten av hver av disse symptomene varierer, men den ligger stort sett mellom 50 og 80 prosent. Blant pasienter henvist til en hodepineklinikk hadde halvparten kognitive problemer og en fjerdedel hadde psykologiske problemer.

Hodepine

Hodepine forekommer hos 25-80 prosent etter mild hjerneskade. Paradoksalt er forekomst og varighet høyere hos de med mild hjerneskade sammenlignet med dem med alvorligere skade. Mange har vært plaget med hodepine på forhånd. Hodepinen kan ha karakter både som spenningstype (hyppigst), migrenetype og andre hodepinetyper.

Svimmelhet

Omtrent halvparten rapporterer om svimmelhet etter mild hodeskade. Ofte er svimmelheten uspesifikk. Ved betydelig svimmelhet må legene avklare om det kan foreligge skade på hjernens balanseorgan.

Psykologiske og kognitive symptomer

Over halvparten rapporterer om personlighetsendringer, irritabilitet, angst og depresjon etter milde hjerneskader. De opplever at de ikke tåler støy, sterke følelsesmessige belastninger, større ansamlinger av folk, og de tåler mindre alkohol. Familiemedlemmer opplever vedkommende som forandret, og de kan fortelle at vedkommende er mer irritabel, sta, kverulerende, påståelig eller mistenksom. Hukommelse og konsentrasjon kan være forstyrret. Utmattethet (kronisk utmattelsessyndrom) og søvnforstyrrelser forekommer også. 15-20 prosent utvikler symptomer forenlig med psykiatrisk sykdom. Det er akutt stress eller posttraumatisk stressyndrom så vel som angst, panikkforstyrrelse og depresjon.

Forrige side Neste side