Informasjon

Senfølger til mild hjerneskade og hjernerystelse

Diagnosen

Diagnosen stilles i de fleste tilfeller på grunnlag av sykehistorien. Legen vil i tillegg undersøke om det er tegn til vedvarende hjerneskade gjennom en nevrologisk undersøkelse. Behovet for ytterligere diagnostikk må vurderes individuelt.

Nevropsykologisk testing kan være nyttig hos noen pasienter med fremtredende kognitive eller psykologiske plager. Testresultater kan være normale eller unormale. Hvis de er unormale, følger de ikke noe bestemt mønster. Testresultatene må tolkes og ses opp mot andre deler av utredningen.

Psykiatrisk vurdering bør gjøres ved fremtredende psykiatriske symptomer.

CT og/eller MR blir ofte gjort i forbindelse med den akutte hodeskaden. Cirka ti prosent av CT-bildene ved mild hjerneskade viser mindre, unormale funn. MR er en mer følsom undersøkelse og viser unormale funn hos cirka 30 prosent av de med normale CT-bilder.

Forrige side Neste side