Informasjon

Senfølger til mild hjerneskade og hjernerystelse

Temaside om Korona

Behandling

Behandlingen individualiseres i forhold til den enkelte pasients plager. Den viktigste behandlingen er å informere om at de aller fleste blir helt bra i løpet av noen få uker til måneder. Ingen spesifikk behandling finnes som kan forebygge eller behandle postconcussion syndrom, derfor blir behandlingen rettet mot symptomene. Tilfeller som varer i mange måneder og år, vil kunne kreve tiltak fra mange fagpersoner.

Tilstanden krever at man avholder seg fra aktiviteter som kan øke plagene. Spesielt viktig er det at idrettsutøvere som er blitt skadet i idretten sin, ikke deltar i trening, spill eller aktiviteter der det er risiko for ny hodeskade i denne restitusjonsperioden. Uforsiktighet her kan føre til den alvorlige tilstanden second impact syndrome.

Godartet tilstand

Det er viktig å få pasienten og andre til å innse at dette slett ikke er uvanlige plager, at ja plagene kan være brysomme, men at de går over i de aller fleste tilfeller. Kjennskap til dette synes å påvirke forløpet av syndromet i en gunstigere retning. Tidlig informasjon og forsikring om at dette kommer til å gå bra, er vist å gi mildere sykdomsforløp ved postconcussion syndrom.

Medikamentell behandling

Som sagt finnes det ingen spesifikk behandling mot syndromet. Antidepressivumet amitriptylin (Sarotex®) kan være til hjelp ved hodepine. Det kan også hjelpe mot uspesifikke symptomer som irritabilitet, svimmelhet, depresjon, utmattelse, søvnvansker. Ulike andre medikamenter kan prøves avhengig av særlige karakteristika ved hodepinen (eks. spenningshodepine, migrene).

Annen behandling

Det finnes ikke vitenskapelig dokumentasjon for at spesifikk behandling av psykologiske og kognitive forstyrrelser har effekt. Bruk av atferdsbehandlding (kognitive metoder) etter milde hodeskader er omstridt. Ved uttalte psykiske symptomer kan støttende psykoterapi, samt bruk av antidepressiva eller angstdempende midler være til nytte.

Forrige side Neste side