Informasjon

Senfølger til mild hjerneskade og hjernerystelse

Behandling

Behandlingen individualiseres i forhold til den enkelte pasients plager. Den viktigste behandlingen er å informere om at de aller fleste blir helt bra i løpet av noen få uker til måneder. Ingen spesifikk behandling finnes som kan forebygge eller behandle postconcussion syndrom, derfor blir behandlingen rettet mot symptomene. Tilfeller som vedvarer vil kunne kreve tiltak fra ulike fagpersoner, også kalt tverrfaglig tilnærming.

Tilstanden krever at man avholder seg fra aktiviteter som kan øke plagene. Spesielt viktig er det at idrettsutøvere som er blitt skadet i idretten sin, ikke deltar i trening, spill eller aktiviteter der det er risiko for ny hodeskade i restitusjonsperioden. Uforsiktighet her kan føre til den alvorlige tilstanden second impact syndrome.

Godartet tilstand

Det er viktig å få pasienten og andre til å innse at dette slett ikke er uvanlige plager, at ja plagene kan være brysomme, men at de går over i de aller fleste tilfeller. Kjennskap til dette synes å påvirke forløpet av syndromet i en gunstigere retning. Tidlig informasjon og forsikring om at dette kommer til å gå bra, er vist å gi mildere sykdomsforløp ved postconcussion syndrom.

Medikamentell behandling

Som sagt finnes det ingen spesifikk behandling mot syndromet. Ulike medikamenter kan være aktuelle for å dempe uttalte symptomer som for eksempel hodepine (spenningshodepine, migrene). Det er viktig å være oppmerksom på at det er økt risiko for å utvikle medikamentoverforbrukshodepine.

Annen behandling

Det finnes ikke vitenskapelig dokumentasjon for at spesifikk behandling av psykologiske og kognitive forstyrrelser har effekt. Bruk av atferdsbehandling (kognitive metoder) etter milde hodeskader brukt sammen med annen behandling, kan føre til mindre og færre plager samt bedre livskvalitet ved status ett år etter skaden. Ved uttalte psykiske symptomer kan støttende psykoterapi, samt bruk av antidepressiva eller angstdempende midler være til nytte.

Forrige side Neste side