Informasjon

Senfølger til mild hjerneskade og hjernerystelse

Prognose

Symptomer og ubehag knyttet til postconcussion syndromet er mest fremtredende de første syv til ti dagene for de aller fleste pasienter. Etter en måned er symptomene bedret og i mange tilfeller borte. De aller fleste er friske etter tre måneder. En minoritet, 15 prosent, har symptomer som vedvarer i mer enn tre måneder. Hos en enda mindre andel varer plagene lengre. Forskning har ikke kunnet avdekke sikre disponerende risikofaktorer for mer langvarige forløp av tilstanden.

Forrige side Neste side