Informasjon

Senfølger til mild hjerneskade og hjernerystelse

Temaside om Korona

Prognose

Symptomer og ubehag knyttet til postconcussion syndromet er mest fremtredende de første syv til ti dagene for de aller fleste pasienter. Etter en måned er symptomene bedret og i mange tilfeller borte. De aller fleste er friske etter tre måneder. Forsinket tilfriskning kan skyldes for lite aggressiv behandling, overforbruk av smertestillende eller andre samtidige sykdommer (komorbiditet).

En minoritet, 10-15 prosent, har symptomer som vedvarer et år eller lengre. Muligens er dette et for høyt tall. Forskning har ikke kunnet avdekke disponerende risikofaktorer for denne tilstanden.

Forrige side Neste side