Informasjon

Årsaker til hjernesvulst

Årsaker til hjernesvulst er i de fleste tilfeller hos voksne spredning av kreft som stammer fra andre organ. Hva som er årsak til de såkalt primære hjernesvulstene, vet man ikke.

Primære hjernesvulster

Primære hjernesvulster har sin opprinnelse (oppstår første gang) i hjernen eller nær hjernen (inne i hodeskallen). Definisjonen gjør at også svulster som angriper hjernehinnene (meningene) eller hjernenervene, kalles en primær hjernesvulst.

De aller fleste svulstene i hjernen hos voksne skyldes spredning fra andre organ, og er ikke primære hjernesvulster. Omkring en av fire hjernesvulster hos voksne er primære, mens hos barn er de fleste hjernesvulster primære. Noen vanlige typer primære svulster - som er gitt navn etter hvilken type hjerneceller de ligner på - er astrocytom, medulloblastom, meningiom, oligodendrogliom og vestibularisschwannom. Selv om hjernesvulster kan opptre i alle aldre, er de vanligst blant barn i alderen 3 til 12 år og blant voksne i alderen 40 til 70 år.

Vi vet ikke hva som forårsaker disse svulstene. Studier er blitt utført for å avgjøre om arv, miljøforhold, virus eller andre faktorer spiller noen rolle i deres utvikling. Bortsett fra arvelig disposisjon, som er sjelden, er ioniserende stråling den eneste faktoren som sikkert er forbundet med utvikling av hjernesvulster. Bestråling av kraniet (selv små doser) øker risikoen for utvikling av meningeom med en faktor på 10, og risikoen for utvikling av gliom med en faktor på 3 til 7, med en utviklingstid (latenstid) på 10 til 30 år etter at man har vært utsatt for strålingen. Det er ikke påvist sikker sammenheng mellom hjernesvulst og tobakk, alkohol, bruk av mobiltelefon, eksponering for høyspentledninger, bruk av hårfargingsmidler eller hodeskader.

Sekundære hjernesvulster

Sekundære hjernesvulster er svulster som skriver seg fra kreftsvulster andre steder i kroppen, og som har spredt seg til hjernen (hjernemetastaser). Kreft i lungene (30 prosent), brystene (15 prosent), tykktarmen og føflekkreft (malignt melanom) har størst tilbøyelighet til å spre seg til hjernen. Omkring tre av fire hjernesvulster hos voksne er metastaser. Noen ganger er hjernemetastaser det første tegnet på kreft et annet sted i kroppen.

Vil du vite mer?