Informasjon

Behandling av hjernesvulster

Behandling av en hjernesvulst avhenger av type, størrelse, lokalisering, din alder og generelle helsetilstand. Legene skreddersyr behandlingen slik at den passer til den enkeltes diagnose.

Hopp til innhold

Mange involverte fagpersoner

Behandling av hjernesvulster kan være komplisert. Ofte trengs et helt team av fagpersoner til å planlegge og gjennomføre behandlingen. Teamet kan bestå av:

  • Nevrolog - en lege som er spesialist på sykdommer i nervesystemet
  • Onkolog - en lege som er spesialist på kreftbehandling
  • Nevrokirurg - en hjernekirurg
  • Radiolog - en lege som er spesialist på å tolke bildediagnostikk 
  • Patolog - en lege som er spesialist på å tolke/diagnostisere mikroskopiske snitt av biter (biopsier) tatt fra svulsten
  • Endokrinolog - en lege som er spesialist på hormonsykdommer

Primærbehandling

Den første behandlingen av en hjernesvulst består ofte av kortikosteroider som demper hevelse og betennelse i hjernevevet. Dersom du har hatt krampeanfall kan det bli nødvendig å gi deg krampeforebyggende medisin (medisin brukt til å behandle epilepsi).

Dersom svulsten har ført til oppdemming av spinalvæske i hjernen, hydrocefalus, kan det skade hjernestrukturene på grunn av for høyt trykk. Overskuddsvæsken må dreneres bort. Dette gjøres ved å operere inn en shunt. En shunt er en tynn slange som er plassert inne i hjernen, og som så føres under huden din til en annen del av kroppen (som kan håndtere overskuddsvæsken), vanligvis buken. Så lenge det er for høyt trykk inne i hjernen vil dette drive overskuddsvæsken fra hjernen til magen.

Behandlingsmetoder

Kirurgi

Dette er hovedbehandlingen av hjernesvulster. Det innebærer å fjerne så mye av svulsten som mulig, mens kirurgen samtidig prøver å begrense skaden på friskt hjernevev til et minimum. Noen svulster lar seg fjerne fullstendig, andre kan fjernes bare delvis eller ikke i det hele tatt. Er svulsten dårlig avgrenset og vokser inn i annet vev, kan det være vanskelig (eller umulig) å fjerne den. Det samme gjelder svulster som ligger sentralt i hjernen eller i hjernestammen, hvor det vil være livsfarlig å forsøke å operere den vekk. Hvis en svulst vokser langsomt, vanligvis en godartet svulst, kan nevrokirurgen vente med å operere og se an hvordan tilstanden utvikler seg.

Strålebehandling

Høy-energi stråler kan brukes til å ødelegge svulstceller i hjernen din. Også her er det viktig at behandlingen blir gitt på en slik måte at skaden av normalt hjernevev blir minst mulig. Det gjøres dels ved å skjerme de friske delene av hjernen og dels ved hjelp av nye strålemetoder som er meget presise og som skåner normalt hjernevev maksimalt (for eksempel gammakniv, strålekniv). Dette kalles stereotaktisk strålekirurgi.

strålekniv
Animasjon av strålekniv

Tomoterapi

Kjemoterapi

Dette er medisiner som dreper celler som deler seg ofte. Den gis enten som tabletter, direkte i blodet (intravenøst) eller som injeksjoner direkte inn mellom hjernehinnene og hjernen (intratekalt). Bruken av kjemoterapi er helt avhengig av svulsttypen. Noen svulster reagerer godt på slik behandling, og de går tilbake, eller i beste fall forsvinner de helt. Andre svulster reagerer nesten ikke på slik behandling.

Kjemoterapi kan være en tøff behandling. Hensikten med behandlingen er å hemme eller drepe svulsten, men siden kreftcellene er ganske like de normale cellene vil behandlingen også påvirke disse. Derfor vil kreftlegene tilpasse behandlingen til det du antas å tåle, og det gis tett oppfølging for å se at ting går som planlagt. Det finnes etterhvert en rekke legemidler som gjør at bivirkninger, blant annet kvalme, er en mye mindre belastning nå enn det var tidligere.

kjemoterapi
Animasjon av kjemoterapi

Kombinasjonsbehandling

Mange typer hjernesvulster behandles med kombinasjoner av de nevnte behandlingene. Kirurgene fjerner så mye vev som de tør, men det er alltid en risiko for at noe svulstvev gjenstår. Kjemoterapi eller stråling, eventuelt kombinasjon av begge, kan da bidra til å redusere risikoen for at kreften gjenoppstår.

Siden hjernen styrer kroppens funksjoner, sier det seg selv at disse funksjonene kan påvirkes av behandlingen. Ut over dette har hjernesvulstbehandling bivirkninger som hårtap og kvalme. Spør legen din om mulige bivirkninger, og hvordan du best kan takle dem. Det er også viktig å formidle eventuelle plager og bivirkninger fra sykdommen/behandlingen til lege, mye av dette finnes det god hjelp mot.

Prognose og oppfølging

Når behandlingen er avsluttet, kan hjernesvulsten være borte eller gjøre lite ut av seg i flere år. Ikke alle svulster lar seg helbrede, men man kan nesten alltid lette plager og vinne tid.

Som en del av oppfølgingen, vil du sannsynligvis bli bedt om å komme til regelmessige kontroller med MR eller CT. Det kan være med 3, 6 eller 12 måneders intervall, avhengig av svulsttypen.

Nye og eksperimentelle behandlinger

Behandling av hjernesvulster er et område der det forskes mye, og der nye behandlinger blir introdusert. Vi har alt nevnt stereotaktisk strålekirurgi. Men også når det gjelder kjemoterapi og andre nyere medikamenter, er mye nytt på gang.

Vil du vite mer?