Informasjon

Diagnostikk av hjernesvulster

Hvert år rammes knapt 1000 mennesker i Norge av hjernesvulst. Foruten sykehistorien og legeundersøkelsen er bildeundersøkelser som MR og noen ganger PET avgjørende for diagnosen.

Historien som pasienten presenterer og en grundig undersøkelse kan være nok til å gi legen en klar mistanke om hjernesvulst, og hvor den sitter. Det typiske er dessverre at sykehistorien er litt diffus, og sjeldne ting som hjernesvulst kommer langt ned på listen over mistenkte diagnoser. MR er den viktigste undersøkelsen om man mistenker hjernesvulst. En presis diagnose krever også ofte vevsprøver og analyse av disse.

I 2016 fikk 840 mennesker i Norge kreft i hjerne og sentralnervesystemet. 380 menn og 460 kvinner.

Sykehistorien

Det er helt avgjørende for legene som skal diagnostisere deg, at de får en så fullstendig sykehistorie som mulig. Viktig informasjon vil være når tilstanden startet, hvilke symptomer og tegn du har, hvordan tilstanden har utviklet seg, i hvilken rekkefølge forandringene har oppstått, hvilke konsekvenser tilstanden har fått for deg - for eksempel tap av funksjoner.

Neste side