Informasjon

Diagnostikk av hjernesvulster

Ved hjernesvulst stilles diagnosen ved hjelp av sykehistorie, legeundersøkelse og prøver, men ofte er bildeundersøkelser som MR og noen ganger PET avgjørende.

Klinisk undersøkelse

Reflekshammer
Reflekshammer

Den kliniske undersøkelsen er betegnelsen på den fysiske undersøkelsen legen gjør av deg. Foruten å foreta en generell vurdering av de ulike organ som hjerte, lunger, mage, er den nevrologiske undersøkelsen det sentrale. Det innebærer å kontrollere slike ting som syn, hørsel, balanse, koordinasjon, reflekser, kraft i armer og ben, følesans i de ulike deler av kroppen. Siden ulike deler av hjernen er knyttet til ulike funksjoner, kan den nevrologiske undersøkelsen også si noe om hvor i hjernen problemet sitter.

Forrige side Neste side