Informasjon

Diagnostikk av hjernesvulster

Klinisk undersøkelse

Reflekshammer
Reflekshammer

Den kliniske undersøkelsen er betegnelsen på den fysiske undersøkelsen legen gjør av deg. Foruten å foreta en generell vurdering av de ulike organ som hjerte, lunger, mage, er den nevrologiske undersøkelsen det sentrale. Det innebærer å kontrollere slike ting som syn, hørsel, balanse, koordinasjon, reflekser, kraft i armer og ben, følesans i de ulike deler av kroppen. Siden ulike deler av hjernen er knyttet til ulike funksjoner, kan den nevrologiske undersøkelsen også si noe om hvor i hjernen problemet sitter.

Forrige side Neste side