Informasjon

Diagnostikk av hjernesvulster

Tilleggsundersøkelser

Ryggmargsvæskeprøve
Ryggmargsvæskeprøve

Dette dreier seg ofte om blodprøver og prøver av ryggmargsvæsken. Blodprøvene kan gi et generelt inntrykk av tilstanden din, og om eventuelle nerveskader kan settes i sammenheng med sykdom i andre deler av kroppen. Svulster i hjernen kan påvirke kroppens hormoner, derfor vil hormonprøver ofte være en viktig del av utredningen.

Undersøkelser av ryggmargsvæsken kan gi viktig informasjon om sentralnervesystemet. Betennelsesforandringer kan gi symptomer som lett forveksles med symptomene fra en svulst. I slike tilfeller kan undersøkelse av ryggmargsvæsken være av særlig stor verdi. Ryggmargsvæsken kan også inneholde celler fra en eventuell svulst, noe som kan gjør det lettere å stille en korrekt diagnose.

Forrige side Neste side