Informasjon

Diagnostikk av hjernesvulster

Ved hjernesvulst stilles diagnosen ved hjelp av sykehistorie, legeundersøkelse og prøver, men ofte er bildeundersøkelser som MR og noen ganger PET avgjørende.

Bildeundersøkelser

Utredning med henblikk på mulig hjernesvulst foregår på de større sykehusene, som regel på universitetssykehusene. Disse sykehusene har utstyr til å gjennomføre avanserte bildeundersøkelser. Valg av metode kan avhenge av hva man finner underveis i utredningen.

MR av hjernen

Den viktigste og vanligste metoden for å lokalisere en hjernesvulst er MR. Denne metoden bruker magnetfelter og radiobølger til å skape bilder av hjernen. MR bilder av hodet krever at man ligger inne i en sylindrisk maskin vanligvis i 15 til 30 minutter. MR-bilder er særlig velegnet i diagnostikken av hjernesvulster fordi de gir detaljerte bilder av hjernestrukturene. Som regel blir det tatt bilder både med og uten kontrast. Ved kontrast blir det tilført kontrastvæske i blodet, noe som bidrar til enda tydeligere bilder av en eventuell svulst.

CT av hjernen

Bilder fra MR gir mer informasjon en CT-bilder, men CT er raskere å utføre og den har også andre egenskaper som kan gjøre den nødvendig i utredningen av en hjernesvulst.

PET - positron emisjonstomografi

PET er en undersøkelsesmetode som benytter små mengder radioaktive stoffer koblet til for eksempel druesukker (glukose). En liten mengde av en slik radioaktiv forbindelse sprøytes inn i blodet og samler seg på steder med høy forbrenning. Kreftceller har særlig høy forbrenning, og undersøkelsen kan derfor også si noe om aktiviteten i en kreftsvulst. Utstrålingen fra kreftsvulsten registreres med et spesialkamera. 

PET er velegnet til stadieinndeling av en svulst, til å vurdere effekten av pågående eller avsluttet behandling, til å påvise eventuelt tilbakefall, til å finne metastaser (spredning), til å skille godartede fra ondartede svulster.

Forrige side Neste side