Informasjon

Diagnostikk av hjernesvulster

Bildeundersøkelser

Utredning med henblikk på mulig hjernesvulst foregår på de større sykehusene, som regel på universitetssykehusene. Disse sykehusene har utstyr til å gjennomføre avanserte bildeundersøkelser. Valg av metode kan avhenge av hva man finner underveis i utredningen.

MR av hjernen

Den viktigste og vanligste metoden for å lokalisere en hjernesvulst er MR. Denne metoden bruker magnetfelter og radiobølger til å skape bilder av hjernen. MR bilder av hodet krever at man ligger inne i en sylindrisk maskin vanligvis i 15 til 30 minutter. MR-bilder er særlig velegnet i diagnostikken av hjernesvulster fordi de gir detaljerte bilder av hjernestrukturene. Som regel blir det tatt bilder både med og uten kontrast. Ved kontrast blir det tilført kontrastvæske i blodet, noe som bidrar til enda tydeligere bilder av en eventuell svulst.

CT av hjernen

Bilder fra MR gir mer informasjon en CT-bilder, men CT er raskere å utføre og den har også andre egenskaper som kan gjøre den nødvendig i utredningen av en hjernesvulst.

PET - positron emisjonstomografi

PET er en undersøkelsesmetode som benytter små mengder radioaktive stoffer koblet til for eksempel druesukker (glukose). En liten mengde av en slik radioaktiv forbindelse sprøytes inn i blodet og samler seg på steder med høy forbrenning. Kreftceller har særlig høy forbrenning, og undersøkelsen kan derfor også si noe om aktiviteten i en kreftsvulst. Utstrålingen fra kreftsvulsten registreres med et spesialkamera. 

PET er velegnet til stadieinndeling av en svulst, til å vurdere effekten av pågående eller avsluttet behandling, til å påvise eventuelt tilbakefall, til å finne metastaser (spredning), til å skille godartede fra ondartede svulster.

Forrige side Neste side